Selecteer een pagina

Aanbod

Werken aan weerbaarheid en zelfvertrouwen door kindercoaching, trainingen en cursussen of workshops en themabijeenkomsten.
Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.

Kindercoaching

Kindercoaching is kortdurend en oplossingsgericht samen werken aan de hulpvraag. Door middel van het ontdekken van kwaliteiten en talenten versterken we het zelfvertrouwen van kinderen. Hierdoor staan zij weer sterker in hun schoenen en kunnen beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad komen.

Trainingen en cursussen

Sta Sterk Training

Sta Sterk training individueel of in groepsverband

De Sta Sterk training is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die moeite hebben met het stellen van grenzen, minder zelfverzekerd zijn of hulp bij pesten zoeken. Na de traning staan zij sterker, lossen zelf lastige situaties op met weerbaar gedrag en kunnen beter voor zichzelf opkomen op een assertieve manier.

Stevige Stap Training

Brugklastraining Stevige Stap individueel of in groepsverband

De Stevige Stap training is bedoeld voor kinderen van groep 8 die opzien tegen de overstap naar de brugklas. Ze zijn minder sociaal vaardig, minder weerbaar of hebben weinig zelfvertrouwen en kunnen bang zijn voor pesten. Na de training voelen zij zich zekerder in deze nieuwe situatie en vinden ze hun weg makkelijker in de brugklas en op het voortgezet onderwijs. Ze maken letterlijk een ‘Stevige Stap’.

Sta Sterk op School

Leren opkomen voor jezelf en
anderen in de klas

In het antipestprogramma Sta Sterk op School wordt met een groepje kinderen gewerkt aan een sociaal veilig leerklimaat in de groep door hun sociale weerbaarheid te vergroten. Leerlingen die tegen pesten willen optreden leren hoe zij effectief kunnen ingrijpen. Hierdoor groeit de groep helpers.  Het negatieve groepsproces wordt doorbroken en het pesten wordt tegengegaan.

Faalangst de Baas

Anders leren voelen, denken en doen en
je faalangst de baas worden.

De Faalangst de Baas training is voor kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar die hun faalangst de baas willen worden op een manier die bij hen past. Zij leren anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen.  Daarnaast werken we aan het doorbreken van de eigen negatieve denkpatronen en het ontwikkelen van sociale en weerbare vaardigheden.

Ik Denk Me Sterk Cursus

Werken met de kracht van je eigen gedachten.

Van niet-helpende gedachten naar helpende gedachten. Leren positief te denken, je gedachtekracht vergroten en zo meer zelfvertrouwen krijgen met de cursus Ik Denk Me Sterk voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

Ik Leer Leren Training

Elk kind kan leren…
maar het gaat niet altijd vanzelf

In ‘Ik Leer Leren’ helpt kinderen te ontdekken wat zij nodig hebben om te kunnen leren en welke manier van leren het beste bij hen past. Het gaat niet om de inhoud, maar het ‘hoe’ van leren staat centraal. Ik Leer Leren is geschkt voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool, brugklassers, kinderen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs.

Workshops en themabijeenkomsten

Veilig online voor kinderen en jongeren

 Een workshop Feel Fine Online voor kinderen en jongeren waarin ze worden uitgenodigd hun online omgeving positief te gebruiken.  Tijdens de workshop Feel Fine Online wordt het bewustzijn op het gebied van omgaan met elkaar in de online wereld vergroot.
De workshop draagt bij aan meer plezier in het online contact met elkaar.

Workshops voor kinderen en jongeren

Tijdens deze workshop voor kinderen en jongeren vertel ik mijn eigen ervaringsverhaal. De workshop vergroot het bewustzijn en inzicht als het gaat om omgaan met eigen en andermans grenzen. Deelnemers krijgen praktische handvatten bij het omgaan met pesten, en het vergroten van de weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Themabijeenkomst voor ouders en verzorgers

Een (fysieke of online) themabijeenkomst voor ouders/verzorgers en vrijwilligers binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving. Ontdek hoe jij een rol kunt spelen in het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Na de bijeenkomst ga je naar huis met praktische en direct toepasbare handvatten.

(Bij)scholing voor professionals en vrijwilligers

Een scholing voor pedagogisch professionals en andere begeleiders uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving door middels van een themabijeenkomst of workshop. Het versterken van de sociale veiligheid staat centraal door aandacht voor het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag.

Ik Denk Me Sterk

Een workshop voor ouder/verzorger en kind. Ga samen spelenderwijs op ontdekkingstocht naar de eigen en elkaars helpende gedachten.

Talentenjacht

Een workshop voor ouder/verzorger en kind. Ga samen op zoek naar de eigen en andermans kwaliteiten en versterk de onderlingen band met elkaar.

Mijn IK-BV

Een workshop voor ouders/verzorgers met levensvragen zitten over werk, vriendschap, opvoeden, relaties etc. en daar richting in willen.