+31 654927155 info@jonibalans.nl

Niet meer bang zijn om te STRALEN?
Volg dan een “faalangst de baas” training.

Herkent u faalangst bij uw kind doordat hij of zij vaak twijfelt over het eigen kunnen? Of dat het bang is voor een negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan? Misschien merkt u juist dat uw kind vreest dat het zich op een vernederende of beschamende manier zal gedragen als het een prestatie onder druk moet leveren. Die druk van het moeten presteren voor een toets, in de omgang met anderen of bij een sportactiviteit verhoogt de spanning en belemmert het optimaal functioneren van het kind.

Wilt u dat uw kind leert zijn faalangst de baas te worden, zodat het weer zonder belemmerende spanning kan functioneren? Dan is de “faalangst de baas” training er voor hem of haar.

Doelgroep

Kinderen, tieners en jongeren (8 – 17 jaar) die niet zeker zijn of ze het wel goed doen in sociale omstandigheden of bij het leveren van prestaties.

Herkent u bij uw kind iets van het volgende?

 • Ik twijfel vaak over wat ik kan;
 • Ik ben vaak bang om fouten te maken;
 • In nieuwe en onbekende situaties voel ik me onzeker;
 • Ik voel me gestrest als ik een prestatie moet leveren;
 • Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ben bijvoorbeeld bang dat ze me niet aardig zullen vinden;
 • Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan;
 • Ik vind het moeilijk om voor een groep te spreken;
 • Als ik een toets maak heb ik last van black-outs.

Of… twijfelt u nog, maar komt het volgende u bekend voor?

 • Angst- en stresssymptomen in een voor anderen redelijk normale tot ietwat uitdagende situatie: rood worden, veel zuchten, warm worden, zweten, hartkloppingen, black-outs (=niets meer weten/kunnen en dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt zijn, friemelen met handen, wiebelen, niet helpende gedachten als: ik haal het niet, ik kan het niet, ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken.
 • Vermijdingsgedrag: bijvoorbeeld niet naar school willen op de dag van een proefwerk of spreekbeurt, niet naar een sportwedstrijd willen, niet naar een verjaardagspartijtje willen, lui lijken of doen alsof hij er geen zin in heeft.
 • Perfectionistisch gedrag: altijd het beste willen doen, hard werken, goede prestaties leveren met veel inspanning, veel spanning en stress ervaren.
 • Teruggetrokken gedrag: stil zijn en weinig vertellen, ook niet over de angst, behalve aan mensen die hij echt vertrouwt.
 • Druk gedrag, dan is het vaak moeilijker te zien dat het om faalangst gaat.

De trainingsgroepen zijn ingedeeld naar de volgende leeftijden.

 • Kinderen 8 – 10 jaar
 • Tieners 10 – 12 jaar
 • Jongeren13 – 17 jaar

Doel

Aan het eind van de training weet uw kind hoe het met faalangst kan omgaan op een manier die bij hem past. Hij kan anders omgaan met de omstandigheden die faalangst oproepen en ziet in dat fouten maken helemaal niet zo fout is.

Inhoud

Het kind leert vaardigheden aan die hem helpen bij het ontplooien van zijn kwaliteiten en van zijn cognitief, sociaal en motorisch functioneren. Daarnaast doet het ervaringen op, in bijvoorbeeld rollenspel en ontspanningsoefeningen, die helpen anders naar zichzelf en zijn omgeving te kijken. Daarbij werken we aan de volgende onderwerpen.

 • Inzicht
  • Klachten en hoe het werkt als je angstig bent
  • Zelfinzicht, bijvoorbeeld dat je meer kunt dan je denkt te kunnen, dat je meer weet dan je denkt te weten
  • Oorzaken, signalen en vaardigheden die je kunt inzetten om faalangst de baas te zijn
 • Anders voelen
  • Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Actief beïnvloeden van gevoelens
  • Zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over zijn gevoelens en de situatie
  • Ontspannen en ademhaling
 • Anders denken
  • Zelfinstructies, bijvoorbeeld “stop, relax, creëer ik-power en denk na”
  • Positief denken, andersom denken en helpende gedachten
 • Anders doen
  • Sociale en weerbare vaardigheden
  • Experimenteren met nieuw gedrag, zodat het ongewenste gedrag kan worden omgebogen
  • Probleem oplossen

Meer informatie en aanmelden

De groepstraining bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur, voorafgegaan door een kennismakingsgesprek en intake, en afgewisseld met twee ouderbijeenkomsten. Wanneer uw kind meer of iets anders nodig heeft, heb ik dat snel in de gaten, en zal dat met u bespreekbaar maken!