Selecteer een pagina

De vakantie zit er weer bijna op. Nog een paar dagen en dan begint school weer en ook het plagen en pesten. Voor de meeste kinderen is school een leuke tijd met hier en daar een plagerijtje op zijn tijd. Maar voor een aantal kinderen helemaal niet. Zij worden gepest. Voordat de vakantie voorbij is, beginnen bij die kinderen de klachten weer. Pijntjes, boosheid, verdriet….. Zij voelen zich onzeker en denken soms dat de pester zelfs gelijk heeft.

Lisa

Zo ook bij Lisa.  Marieke, Lisa´s moeder, merkte het alweer tegen het einde van de zomervakantie: ´Lisa wordt prikkelbaarder. En ze trekt zich meer in zichzelf terug. Dat is zo jammer. Tijdens de vakantie was ze vrolijk en ontspannen.´ Waarom? Omdat school voor Lisa niet altijd een veilige plek is; omdat haar klasgenoten haar soms gemeen behandelen. Hoe dan? Een groepje kinderen belaagt haar soms op het schoolplein. Dan zeggen ze ´je stinkt´ en ´dacht je dat iemand jou leuk vond?´ Soms geven ze haar een duw.
Er zijn helaas veel kinderen zoals Lisa. Pesten is nog steeds niet uitgebannen, hoewel scholen er veel meer aandacht voor hebben dan vroeger. Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs komt pesten voor. Wat kunnen Lisa en al die andere kinderen doen? Zij denken zelf vaak: proberen om onzichtbaar te zijn en hopen dat het over gaat of het gepest negeren. Maar dat helpt niet.
Er is echter wel een effectieve manier. Wat deze kinderen helpt is ´opkomen voor jezelf´. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tegen een kind zeggen: ´kom eens wat meer voor jezelf op´ of ´sla maar eens terug´ helpt onvoldoende. Het kind voelt zich alleen nog maar ongelukkiger, omdat het (nog) niet in staat is om dat te doen. Hoe dan wel? Door stapsgewijs te leren hoe dit ´opkomen voor jezelf´ er dan uitziet. Door stapsgewijs te oefenen met een andere houding en andere reacties. En door weer te leren dat je zelf leuk bent, dat je de moeite waard bent. En door een omgeving, ouders en leerkrachten, die hierbij ondersteunen.

Waarom pest een pester?

Een pester zoekt iemand niet uit omdat diegene stom, lelijk of niet aardig is. Nee…. een pester zoekt iemand uit die weet dat hij of zij er last van heeft wanneer er gepest wordt. Dat het diegene raakt en dat laat merken!
Kinderen die gepest worden reageren vaak op verschillende manieren, zoals verdrietig worden, zich terug trekken, boos worden of zelfs agressief en ga zo maar door. Dat is heel begrijpelijk. Kinderen weten vaak niet hoe ze het beste kunnen reageren op pestgedrag van een ander. En wat voor de één pesten is, is voor de ander plagen. Vaak kennen ze ook het verschil niet meer, juist als ze al veel en vaak gepest zijn. Maar wat is nu plagen en wat is nu pesten, en wat kun je het beste doen als je gepest wordt?

Het verschil tussen plagen en pesten.

Kinderen die vaak en veel gepest zijn kennen vaak het verschil niet meer tussen een plagerijtje en pestgedrag van anderen. Zij zien en voelen alles als pesten. Dat is ook niet gek. Juist doordat ze zo vaak zijn gepest, zijn ze erin gaan geloven dat ze niet leuk zijn, dat niemand hen mag en herkennen zij het verschil tussen plagen en pesten niet meer.

Plagen gebeurt af en toe en iedereen heeft lol. Ook degene die geplaagd wordt. Plagen is gemakkelijk te stoppen en iedereen is gelijkwaardig. Daarnaast gebeurt plagen en geplaagd worden om de beurt.
Bij pesten zie je ander gedrag. Pesten gebeurt vaak en gaat lang door, is niet gemakkelijk te stoppen en niet leuk voor iedereen. De pester is vaak gericht op één persoon en de anderen lopen mee en pesten mee. Er is geen gelijkwaardigheid. Het pesten is gemeen en ook gemeen bedoeld. De pester heeft lol, maar het slachtoffer niet.
Een ruzie kan, wanneer hier niet op tijd wordt ingegrepen als de kinderen het niet zelf kunnen oplossen, leiden tot pestgedrag in een groep.

Wat kunnen kinderen zelf doen om het pesten te stoppen.

Vaak proberen kinderen wel voor zichzelf op te komen door bijvoorbeeld te zeggen: “Hou op!” of door net te doen alsof ze niet horen wat voor vervelends er gezegd wordt. Ze proberen het gepest te negeren. Dat is heel goed, maar helaas vaak niet genoeg. Bekijk eens of onderstaande tips al gedaan zijn, of welke uw kind nog kan uitproberen:

Tips

 • Probeer de pester niet te geven wat hij wil. Laat het nare gevoel los, zeg rustig en met een sterke houding wat je ervan vindt en loop met opgeheven hoofd weg.
 • Probeer eerst zelf het pesten op te lossen en ga dan ALTIJD naar je ouders, je mentor en/of je leerkracht. Iedere school en iedere vereniging heeft een vertrouwenspersoon die geheimhoudingsplicht heeft en zal proberen jou te helpen.
 • Ga op een sport waardoor je je sterker gaat voelen.
 • Ga op zoek naar jouw talent en probeer hierin nog beter te worden, zodat je zelfvertrouwen groeit en je zeker weet dat je ergens goed in bent.
 • Wanneer je via Facebook, Whatsapp, Instagram, andere social media of een online spel gepest of bedreigd wordt: bewaar ALTIJD een schermafdruk van wat er gezegd is, zodat je het kunt bewijzen.
 • Blokkeer de mensen die jou lastigvallen.
 • Als je niemand weet die jou kan helpen, bel dan de Kindertelefoon: 0800 – 0432. Je hoeft hier je naam niet te zeggen, dus je hoeft niet bang te zijn dat iemand erachter komt wat je hebt gezegd. Ze kunnen jou wel adviezen geven.
 • Als je te maken hebt met pesten, op wat voor manier dan ook, vind je het misschien lastig om erover te praten. Bij Pestweb kun je je verhaal kwijt. Voor jezelf of iemand anders. Voor advies of gewoon om even je hart te luchten.

Wat kun je nog meer doen? En hoe kan ik je daarbij helpen?

Er is nog meer wat je kunt doen. Het zou namelijk kunnen helpen om nog STERKER te reageren. Maar hoe doe je dat? Dat kunnen kinderen leren in de Sta Sterk training.

Tijdens de Sta Sterk training werken we samen aan:

 • sterke lichaamstaal
 • vergroten van je zelfvertrouwen
 • opkomen voor jezelf

Aan het einde van de training voelt het kind zich meer ontspannen, heeft meer zelfvertrouwen en zit lekkerder in zijn vel, waardoor het minder last heeft van pesten. We horen kinderen wel eens zeggen: “Ze pesten me soms nog wel, maar het raakt me nu niet meer”.

Hoe fijn zou dat zijn?

Ook een kind wat weer lekker in zijn vel zit, zich zeker voelt en zelfvertrouwen heeft. Een kind dat kan opkomen voor zichzelf?
Meldt uw kind hier aan voor de Sta Sterk training. Een individueel traject kan op ieder moment starten. Een groepstraining start bij voldoende aanmeldingen in februari 2018.
Eerst meer informatie? Op de pagina van de Sta Sterk training staat uitgelegd wat er allemaal aan bod komt tijdens een training. Natuurlijk kan er ook via mail of telefoon contact opgenomen worden.

U bent van harte welkom!