Selecteer een pagina

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: https://www.jonibalans.nl  

Door deze website te bezoeken en/of de op via deze website aanboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Definities

Website: https://www.jonibalans.nl  en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: JoniBalans – Kindercoaching Trainingen Cursussen

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

  • De website van JoniBalans is bedoeld als algemene informatie. JoniBalans werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks dat deze inspanningen met zorgvuldigheid gedaan worden, kunnen we niet garant staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • JoniBalans biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • JoniBalans is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • JoniBalans verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • JoniBalans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • JoniBalans behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijke toegankelijk plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  • JoniBalans kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. JoniBalans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.