Selecteer een pagina

Feel Fine Online

Workshop voor kinderen en jongeren

Leren op een positieve manier met elkaar omgaan
in de online wereld.

kwaliteiten ontdekken

Feel Fine Online

In de Feel Fine Online workshop worden de deelnemers uitgenodiged om hun online omgeving positief te gebruiken. Want naast risico’s biedt de online wereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en hoe je leeft met elkaar. Daarnaast is de online wereld een plek om plezier te maken of vrienden te ontmoeten.

Aandacht voor online gedrag en voor de risico’s wordt steeds belangrijker: daar gaan we met de workshop ‘feel fine online’ mee aan de slag.

De workshop is een aanbod op maat.

Feel Fine Online

Zorgen dat iedereen zich goed voelt online: daar gaat het in deze workshop om.

Vaak verschilt dat niet zoveel van contact in de ‘echte’ wereld. De workshop Feel Fine Online vergroot het inzicht en de bewustwording van kinderen en jongeren in hun gedrag in de online wereld.

Het online positief omgaan met jezelf en een ander staat centraal. Ze worden zich meer bewust van de omgang met elkaar online, krijgen handvatten om op te komen voor zichzelf en een ander om hulp te vragen. Ze herkennen eigen missers en hoe ze het goed kunnen maken met een ander.

Ook is er aandacht voor online risico’s. Dit draagt bij aan meer plezier in het contact met elkaar online en geeft ouders meer vertrouwen in het online gedrag van hun kind.

Voor wie

De Feel Fine Online workshop is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (PO) en leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO).

Naast het onderwijs, wordt de workshop bijvoorbeeld ook gegeven op de buitenschoolse opvang en binnen het jeugd- en jongerenwerk.

De bij de workshop aanwezige professional of vrijwilliger van de organisatie wordt actief betrokken bij de uitvoering en kan op deze manier op een later moment nog eens met de deelnemers terugkomen op de workshop.

De Feel Fine Online workshop wordt gegegeven in verschillende leeftijdsgroepen om op de juiste manier in te kunnen spelen 

 

op de online belevingswereld en activiteiten. De deelnemers kunnen worden ingedeeld naar leeftijd in overleg.

Het is ook mogelijk om een aparte themabijeenkomst voor ouders en of een scholing Feel Fine Online te organiseren voor betrokken professionals of vrijwilligers. Daarbij is aandacht voor:

 • mediawijsheid
 • sociale media
 • gamen
 • digitaal pesten
 • online weerbaarheid

Werkwijze

De workshop wordt op maat aangeboden. Er wordt in overleg een keuze gemaakt voor het programma. Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

 • Je goed voelen online
 • Wat te doen als je je niet goed voelt online
 • Omgaan met online pesten en sexting
 • Jezelf en anderen beschermen online
 • Online missers goed maken
 • Online weerbaarheid

Kosten en aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar:

brenda@jonibalans.nl

De kosten zijn afhankelijk van de duur en inhoud van de workshop.