Selecteer een pagina

Je Faalangst de Baas

Niet meer bang zijn om te falen maar weer stralen…

Iedereen is wel eens bang. Het is een gevoel dat ons waarschuwt om op te passen of voorzichtig te zijn. Het overwinnen van bepaalde angsten hoort bij opgroeien. Angst wordt een probleem wanneer het kinderen het plezier in de normale en dagelijkse situaties belemmert.

Faalangst betekent letterlijk dat een kind angst heeft om te falen. Angst dat het iets niet kan, dat iets niet lukt en angst om fouten te maken. Deze kinderen en jongeren hebben vaak gedachten als: “ik kan het niet” of  “ik durf het niet” .

Drie soorten faalangst:

Cognitieve faalangst: angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden (bij toetsen, examens, spreekbeurten etc.)

Sociale faalangst: angst om afgewezen te worden door anderen die belangrijk voor je zijn of angst om negatief beoordeeld te worden door anderen

Motorische faalangst: angst bij activiteiten waarbij je je lichaam moet bewegen (westrijden, optredens etc) 

De deelnemers leren hoe zij faalangst de baas kunnen worden, op een manier die bij hen past. Zij leren anders omgaan met de omstandigheden die faalangst bij hen oproept.

De training wordt zowel in groepsverband als individueel gegeven.

De training is geschikt voor:

kinderen van 8 tot en met 12 jaar
jongeren van 13 tot en met 17 jaar

Herken je één of meer van de volgende uitspraken of kenmerken bij je kind, dan is de faalangst de baas training een uitkomt:

 • ik ben vaak bang om fouten te maken
 • ik voel me gespannen als ik een presentatie moet geven
 • ik twijfel vaak over wat ik kan
 • ik vind het moeilijk om met kritiek om te gaan
 • ik voel me gespannen als ik met anderen omga en ben bang dat ze me niet aardig vinden
 • ik heb moeite met nieuwe of onbekende situaties
 • ik ben soms heel boos op mezelf als iets niet lukt of als ik kritiek krijg
 • ik vind het moeilijk om voor een groep te spreken
 • ik heb last van black-outs als ik een toets moet maken

De faalangst de baas training richt zich op anders voelen, anders denken en anders doen. De deelnemers werken aan het de baas worden van hun faalangst op een manier die bij hen past. Daarnaast ontwikkelen zij sociale en weerbare vaardigheden tijdens de training.

Aandachtsgebieden:

Inzicht

 • inzicht in klachten en hoe het werkt als je angstig bent
 • zelfinzicht
 • inzicht in oorzaken en signalen van faalangst

Anders voelen

 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • actief beïnvloeden van gevoelens
 • zelfcontrole en het gevoel de baas te zijn over gevoelens en de situatie
 • ontspannen en ademhaling

Anders denken

 • zelfinstructies zoals “stop, relax-je, creëer ik-power en denk na”
 • positief denken, andersom denken en helpende gedachten
 • fouten maken mag

Anders doen

 • gebruik van weerbare lichaamstaal en stemgebruik
 • sociale en weerbare vaardigheden zoals kritiek geven en ontvangen, je eigen mening geven en nee zeggen, zeggen waar je last van hebt, meedoen en omgaan met buitensluiten
 • problemen oplossen
 • hulp vragen
 • experimenteren met nieuw gedrag
 • humor gebruiken, lachen om wat mis gaat

Tijdens het intakegesprek bepalen we samen het leerdoel of de wens van de deelnemer.

Binnen de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen ingezet om te werken aan het leerdoel of de wens.
Je kunt hierbij denken aan:

 • verhalen en metaforen
 • spel
 • ontspannings- en visualisatie oefeningen
 • drama en rollenspel
 • creatieve opdrachten
 • discussie en gesprek

Groepstraining:

 • 4-6 deelnemers
 • individueel intakegesprek
 • 10 lessen van 75 tot 90 minuten
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders/verwanten/verzorgers

Individuele training:

Bij een individuele training wordt maatwerk afgesproken. Aan de hand van een vragenformulier en een intakegesprek maken we een plan van aanpak. Gemiddeld zijn er 8 bijeenkomsten van 60-75 minuten per bijeenkomst met de deelnemer.

 

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar brenda@jonibalans.nl

Het is ook mogelijk telefonisch of via app contact op te nemen. Bel of app naar: 06-54927155

 

Kosten:

Groepstraining:

Per persoon € 360,- voor 10 bijeenkomsten. Inclusief:

 • Intakegesprek
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders en/of andere betrokkenen
 • Werkboek voor de deelnemer
 • Evaluatie

Individuele training:

€ 60,- per bijeenkomst.
Inclusief:

 • Intakegesprek
 • Werkboek voor de deelnemer
 • Telefonisch contact
 • Evaluatie

Faalangst herkennen

Vraag je je als ouder af of je kind mogelijk faalangst heeft? Faalangst herken je aan het volgende gedrag bij je kind:

Tijdens een spannende of belangrijke situatie
Angst en stress symptomen zoals: rood worden, veel zuchten, warm worden, zweten, hartkloppingen, black-outs (=niets meer weten, kunnen en dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt zijn, friemelen met de handen, niet helpende gedachten zoals: ik haal het niet, ik kan het niet, ik moet het goed doen, ik mag geen fouten maken.

Vermijdingsgedrag
Je kind gaat situaties uit de weg waar faalangst opkomt. Bijvoorbeeld door niet naar school te willen tijdens een proefwerk of spreekbeurt, niet naar een sportwedstrijd willen, niet naar een verjaardagsfeestje willen, lui lijken of doen alsof hij/zij er geen zin in heeft.

Perfectionistisch gedrag
Altijd het beste willen doen, hard werken, goede prestaties leveren met veel inspanning, veel spanning en stress ervaren.

Teruggetrokken gedrag
Stil zijn en weinig vertellen, ook niet over de angst, behalve aan mensen die echt vertrouwd zijn.

Druk gedrag
In dit geval is het vaak moeilijker te zien of het om faalangst gaat of niet.

Het belangrijkste kenmerk van faalangst zijn de niet helpende gedachten. Hierdoor wordt spanning, angst en stress opgebouwd.