Selecteer een pagina

Scholing voor professionals en vrijwilligers

Samen de sociale veiligheid van kinderen en jongeren versterken

kwaliteiten ontdekken

(Bij)scholing voor professionals en vrijwilligers

JoniBalans geeft (bij)scholing aan de pedagogisch professionals en vrijwilligers uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, (zorg)instellingen en de sportomgeving d.m.v. themabijeenkomsten, workshops en studiedagen. In de zeer gewaardeerde scholing staat het versterken van sociale veiligheid centraal, door aandacht voor het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag.  Na de scholing kunnen praktische en direct toepasbare handvatten meteen worden ingezet.

(Bij)scholing van professionals en vrijwilligers

Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten / jeugdprofessionals niet altijd weten hoe ze effectief kunnen handelen in geval van pesten. Leraren in Nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er gepest wordt. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect. Het is dus zinvol om te leren de signalen te herkennen, de professionals te overtuigen van hun cruciale rol bij het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en hen daarvoor handvaten te bieden.

Na het volgen van de scholing weten de professionals pesten vaker te voorkomen doordat kennis en inzicht in de pestproblematiek is vergroot. Hierdoor kunnen de deelnemers beter signaleren. Doordat de gespreksvaardigheden worden vergroot kunnen de professionals in de dagelijkse praktijk effectiever op grensoverschrijdend gedrag reageren.

Voor wie

De (bij)scholing is voor pedagogisch professionals en vrijwilligers uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, (zorg) instellingen en de sportomgeving.

Denk bijvoorbeeld aan groepsleerkrachten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, anti-pestcoördinatoren en remedial teachers van het basisonderwijs of docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, anti-pestcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers van het voortgezet onderwijs. Buiten het onderwijs is de (bij)scholing voor professionals die met kinderen en jongeren werken: bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers van een BSO, kindercoaches, jongerenwerkers, (zorg) instellingen en sportcoaches.

Inhoud

Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse onderwerpen:
(eventueel verdeeld over meerdere scholingsbijeenkomsten)

Bij voorkeur is er altijd aandacht voor:

 • plagen vs pesten vs ruzie
 • oorzaken en gevolgen van pesten
 • signaleren van pestgedrag
 • voorkomende vormen van pestgedrag
 • mate van voorkomend pestgedrag
 • pesten als groepsprobleem; verschillende rollen in een groep
 • gevolgen van pestgedrag
 • preventie
 • handelen bij pesten in de groep / organisatie

Additionele onderwerpen:

Gesprekken bij pesten

 • een effectieve reactie geven bij getuige zijn van pestgedrag.
 • een steunend gesprek met een pestslachtoffer voeren.
 • een inzichtgevend gesprek met een pester/meeloper voeren

Doorbreken van pesten

 • handelen bij pesten na melding door leerlingen, ouders of anderen
 • specifieke ondersteuning:
  gericht handelen in contact met diverse rollen binnen een pestprobleem
  (slachtoffers, pesters, meelopers, aanmoedigers, helpers / verdedigers en buitenstaanders)
 • activeren van helpers/verdedigers
 • Omgaan met groepsdruk

Interventies

 • Oplossingsgericht bemiddelingsgesprek ‘gesprek zonder schuldvraag’ voeren met pester en slachtoffer en evt. andere betrokkenen

Weerbaarheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen

 • ondersteunen bij de ontwikkeling van weerbaarheid
 • sociale en weerbare vaardigheden
 • handvatten bij diverse vormen van pestgedrag voor het slachtoffer
 • bouwen aan zelfvertrouwen
 • positief en negatief zelfbeeld
 • werken aan positief denken en gedachtekracht met kinderen en jongeren

  Online veiligheid

  Scholingsbijeenkomst ‘Feel Fine Online’ met aandacht voor:

  • mediawijsheid
  • sociale media
  • gamen
  • digitaal pesten
  • online weerbaarheid

  De scholing wordt interactief vormgegeven. De vertaalslag naar de eigen rol als professional staat centraal. Ervaringen worden uitgewisseld en handvatten op een praktische wijze gebracht. Professionals ontdekken succesfactoren en valkuilen. Er wordt gewerkt met presentaties, opdrachten, oefeningen, discussies, casussen en rollenspelen.

   Kosten en aanmelden

   Praktische informatie

   Het doel van de scholing en de duur worden in overleg bepaald.
   Wij raden een scholing van minimaal 2,5 uur aan om aandacht te kunnen besteden aan het
   voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten d.m.v. praktische handvatten.

   Neem voor meer informatie contact op door een mail te sturen naar:

   brenda@jonibalans.nl

   De kosten zijn afhankelijk van de duur en inhoud van de (bij)scholing.