Selecteer een pagina

Sta Sterk training

Vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen
leert omgaan met lastige (pest) situaties

De Sta Sterk training van Stichting Omgaan met Pesten is bedoeld voor kinderen en jongeren die moeite hebben met het stellen van grenzen, minder zelfvertrouwen hebben of hulp bij pesten zoeken.

Kinderen en jongeren maken soms mee dat anderen met opzet over hun grenzen gaan. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, geduwd, buitengesloten of hun spullen worden afgepakt. Zij voelen zich sterker als ze leren hoe ze effectiever kunnen reageren. 

Na de training staan zij sterker, lossen lastige situaties op met weerbaar gedrag en kunnen zij beter voor zichzelf opkomen. 

De Sta Sterk training heeft als doel de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten. Hierdoor reageren zij beter en effectiever op ongewenst (pest)gedrag. Het zelfvertrouwen groeit en het risico op gepest worden, wordt verkleind. 

De Sta Sterk training wordt gegeven in groepsverband of individueel.

In groepsverband worden deelnemers ingedeeld naar leeftijd: 

 •  4  –   7 jaar
 •  8 –  12 jaar
 • 13 – 15 jaar
 • 16 – 18 jaar

Lichaamstaal
weerbare lichaamstaal eigen maken

 • lichaamshouding en sterk staan  
 • Oogcontact
 • Duidelijk stemgebruik 

Assertiviteit
opkomen voor jezelf en assertieve reacties oefenen

 • grenzen aangeven en oefenen met reacties om op te komen voor jezelf
 • vaardigheden o.a. je eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt
 • opkomen voor een ander

Gevoelens en gedachten
jezelf rustig maken en positief denken 

 • ademhaling en ontspanning
 • helpende gedachten 
 • zelf problemen leren oplossen

Sociale vaardigheden
omgaan met anderen 

 • complimenten geven en ontvangen
 • vaardigheden zoals bijvoorbeeld hulp vragen, meedoen en samen spelen of afspreken
 • onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen

Betrokkenheid van ouders en anderen

Ouders / verzorgers en andere betrokkenen (zoals de leerkracht, mentor van school of andere volwassenen die betrokken zijn bij de deelnemer) worden door middel van informatiebijeenkomsten over de training geinformeerd. Hierdoor kunnen zij de deelnemer ondersteunen in het leerproces. Dit vergroot de kans op een positief resultaat van de training.

Tijdens het intakegesprek bepalen we samen het leerdoel of de wens van de deelnemer.

Binnen de bijeenkomsten worden verschillende werkvormen ingezet om te werken aan het leerdoel of de wens.
Je kunt hierbij denken aan:

 • verhalen en metaforen
 • spel
 • ontspannings- en visualisatie oefeningen
 • drama en rollenspel
 • creatieve opdrachten
 • discussie en gesprek

Groepstraining:

 • 4-6 deelnemers
 • individueel intakegesprek
 • 10 lessen van 90 minuten
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders en andere betrokkenen
 • Sta Sterk map met werkboek om thuis de opdrachten te oefenen en nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk
 • animaties voor de deelnemers en betrokkenen
 • evaluatie

Individuele training:

Bij een individuele training wordt maatwerk afgesproken. Aan de hand van een vragenformulier en een intakegesprek maken we een plan van aanpak. Gemiddeld zijn er 8 bijeenkomsten van 60-75 minuten per bijeenkomst met de deelnemer.

 

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar brenda@jonibalans.nl

Het is ook mogelijk telefonisch of via app contact op te nemen. Bel of app naar: 06-54927155

 

Kosten:

Groepstraining:

Per persoon € 360,- voor 10 bijeenkomsten. Inclusief:

 • Intakegesprek
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders en/of andere betrokkenen
 • Sta Sterk wermap en werkboek
 • Animaties voor de deelnemer en ouders 
 • Evaluatie

Individuele training:

€ 60,- per bijeenkomst.
Inclusief:

 • Intakegesprek
 • Sta Sterk map en werkboek
 • Animaties voor de deelnemer en ouders
 • Telefonisch contact
 • Evaluatie

Sta Sterk training voor het jonge kind

De inhoud van de training voor 4-7 jarigen is aangepast aan deze ontwikkelingsfase.
Spelenderwijs leren jonge kinderen over gevoelens, opkomen voor zichzelf en omgaan met anderen.
Dit kan individueel of in een kleine veilige groep.

De jonge kinderen werken aan:

 • (durven) praten in de kring
 • antwoord geven op vragen van klasgenoten of de juf
 • iets aan de juf vertellen of vragen
 • luisteren naar anderen
 • voor zichzelf opkomen in de klas of tijdens het buitenspelen
 • rustig blijven als iemand iets doet wat ze niet leuk vinden
 • begrijpen hoe zij of anderen zich voelen
 • vragen of ze mee mogen spelen
 • samen spelen

Groei in zelfvertrouwen na de Sta Sterk training

 Emma (9) voelde zich niet prettig in haar klas omdat een aantal meiden soms flink onaardig deed. Ze pestten haar niet, maar het maakte haar wel onzeker. Haar ouders stelden een Sta Sterk Training voor. Met succes; Emma leerde over stevige lichaamstaal, durft nu voor zichzelf en anderen op te komen en vraagt om hulp als het haar zelf niet lukt.

In de Sta Sterk Training leerde Emma een nieuwe basishouding: rechtop staan, iemand aankijken, luid en duidelijk spreken en vrienden maken.

 “Als dat niet lukt en je iets zelf niet kunt oplossen, moet je sterk weglopen”, legt Emma uit. “Je kunt dan naar anderen toe gaan om te vragen of ze je willen helpen. Of je gaat naar de juf.’’

Sinds Emma de Sta Sterk Training gevolgd heeft, zien haar ouders een heel ander kind. Haar moeder vertelt:
Ik had veel moeite mee om te zien dat Emma zo onzeker en verdrietig was. Nu zit ze echt lekkerder in haar vel; trekt zich minder aan van anderen en durft hen zelfs aan te spreken als hun gedrag te ver gaat. Daarin is ze enorm gegroeid. Natuurlijk is ze soms nog steeds wat verlegen, maar dat is ook haar karakter.” 

Zij had zelf als kind ook graag de Sta Sterk Training gevolgd.
Ik denk dat zo’n training goed is voor ieder kind.”

Van een hoopje ellende, naar een krachtige jongen die weer straalt

Zo omschrijft Esther de ontwikkeling die haar zoon Tijn (11) doormaakte. Al vanaf groep 3 kent Tijn lastige jaren en halverwege groep 7 waren hij en zijn ouders ten einde raad. Een combinatie van goede begeleiding op school, het volgen van de Sta Sterk Training en therapie bij een haptonome gaf hem zelfvertrouwen voor de nieuwe stap: vol goede moed naar het voortgezet onderwijs.

Ik ben veel gepest en zat niet lekker in mijn vel’’, vertelt Tijn openhartig. “In de Sta Sterk Training leerde ik sterk staan, voor mezelf opkomen en groeide mijn zelfvertrouwen. Ook heb ik geleerd over helpende en niet-helpende gedachten. Mijn helpende gedachte was: ‘Ik ben goed zoals ik ben.’ Ook de gedachte: ‘Ik kan anderen niet veranderen, maar wel mezelf en de manier waarop ik met anderen omga’ heeft mij echt geholpen. Deze gedachten gebruik ik nog steeds, net als diep ademhalen om tot rust te komen en stevig staan.’’

Toen Tijn met de training startte waren zijn ouders ten einde raad. “Hij was een hoopje ellende’’, legt zijn moeder uit. “We hebben er zelfs over gedacht hem ziek te melden.’’ Na de grote inzet van zijn leerkrachten in groep 8, de buitenschoolse Sta Sterk Training en therapie bij een haptonome kon Tijn met een goed gevoel zijn basisschooltijd afsluiten. Nu gaat hij met opgeheven hoofd naar het voortgezet onderwijs. “Hij springt op de fiets en gaat met plezier naar school. We zien nu een krachtige jongen die weer straalt. Daar zijn wij ongelofelijk dankbaar voor.’’