Selecteer een pagina

Themabijeenkomst

Voor ouders/verzorgers

Kennis en vaardigheden vergroten en inzicht krijgen in manieren om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken

kwaliteiten ontdekken

Themabijeenkomst

JoniBalans verzorgt (fysieke en online) themabijeenkomsten en informatie-/ouderavonden voor ouders en verzorgers binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving. Ouders en verzorgers worden uitgenodigd in het kader van hulp bij pesten naar de eigen rol als opvoeder te kijken. Zij ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten. Na de themabijeenkomst kunnen zij thuis met praktische en direct toepasbare handvatten aan de slag.

Themabijeenkomst

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 30 % van de kinderen niet aan hun ouders verteld dat ze gepest worden. Het is daarom belangrijk dat ouders weten op welke signalen zij kunnen letten. Bij kinderen die wel aan hun ouders vertellen dat ze gepest worden, blijkt dat de ouders niet altijd op een effectieve manier reageren. Letten op welke wijze je een gesprek met je kind over pestgedrag voert is ook daarom belangrijk.

Het komt geregeld voor dat ouders hun kind aanmoedigen terug te vechten. Andere ouders stappen juist op de pester af of op de ouders van de pester en maken verwijten. Er zijn ook ouders die niets doen, omdat ze denken of vinden dat dit bij de kindertijd hoort of omdat ze niet weten hoe te reageren. Hoewel dit begrijpelijke reacties zijn, zijn het niet de meest effectieve manieren.

Hoe dan wel? Tijdens de themabijeenkomst ontdekken ouders/verzorgers hun eigen rol. Zij krijgen inzicht in manieren om pesten te voorkomen, signaleren en aan te pakken. Ze krijgen tips en praktische handvatten mee.

Voor wie

Een themabijeenkomst is voor de ouders en/of verzorgers van organisaties en instellingen waar kinderen en jongeren samenkomen. Te denken valt aan scholen, kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en sportverenigingen.

Werkwijze

De themabijeenkomst wordt interactief vormgegeven. De vertaalslag naar de eigen rol als ouder staat centraal. Ervaringen worden uitgewisseld. Handvatten worden op een praktische wijze gebracht. Ouders ontdekken succesfactoren en valkuilen.

Inhoud

Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse onderwerpen om vragen die leven onder ouders / verzorgers te beantwoorden.

Bij voorkeur is er altijd aandacht voor:

 • Wat is plagen? Wanneer is het pesten? Wat is het verschil met ruzie?
 • Hoe kun je pestgedrag signaleren?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Hoe vaak komt pesten voor? En waar vooral?
 • Wat is de rol van de ouder? En welke rol heeft de school?

Aansluitend kan gekozen worden voor:

 • Welke vormen van pestgedrag zijn er?
 • Kun je pestgedrag voorkomen?
 • Welke rollen komen voor bij pesten?
 • Hoe kun je pestgedrag doorbreken?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat kan ik doen om pesten te bestrijden?
 • Wat is weerbaar gedrag?
 • Hoe kan ik ondersteunen bij de ontwikkeling van weerbaarheid?
 • Hoe kan ik mijn kind leren voor zichzelf op te komen?
 • Hoe kan ik mijn kind stimuleren voor een ander op te komen?
 • Hoe kan ik met mijn kind bouwen aan zelfvertrouwen?
 • Wat is de invloed van het zelfbeeld van mijn kind op zelfvertrouwen/weerbaarheid?
 • Op welke manier kan ik de ontwikkeling van een positief zelfbeeld versterken?
 • Kun je kinderen positief denken leren?
 • Hoe leer leer ik mijn kind omgaan met groepsdruk?

Kosten en aanmelden

Praktische informatie

 • Voorgesprek voor afstemmen van de behoefte, inhoud en werkwijze
 • Een themabijeenkomst van 1,5 tot  3 uur voor ouders/verzorgers van de kinderen/ jongeren op uitnodiging of open inschrijving
 • Maximale groepsgrootte in overleg
 • Indien gewenst: hand-out na afloop voor achtergrondinformatie en praktische tips

Stuur een mail voor meer informatie naar:

brenda@jonibalans.nl

De kosten zijn afhankelijk van de duur en inhoud van de themabijeenkomst.