+31 654927155 info@jonibalans.nl

De Sta Sterk training is één van de trainingen die JoniBalans geeft. Deze training is ontwikkeld door de Stichting Omgaan met Pesten en staat als goed onderbouwd vermeld in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut. Vanuit onze eigen ervaring weten we al dat deze training gedragsverandering teweeg brengt, maar het is mooi dat dit nu ook wetenschappelijk onderbouwd wordt door het onderzoek van de UVA.

Onderzoek naar de Sta Sterk training

De Universiteit van Amsterdam (UVA) doet onderzoek naar de effecten van de Sta Sterk training in de praktijk. Een jaar na de start van de onderzoeken zijn de eerste resultaten bekend en deze zijn positief en veelbelovend. De onderzoeken zijn gedaan onder de deelnemers van de Sta Sterk training in de leeftijd van 6 tot 18 jaar . Opvoeders, kinderen en jongeren die deelnamen aan de training hebben vragenlijsten ingevuld en hiervan zijn de eerste resultaten inmiddels verwerkt. Ik ben erg trots op deze eerste resultaten van dit onderzoek.

Conclusies vanuit het onderzoek

Vanuit de ervaring was al bekend dat deze training goede resultaten boekt. Zowel deelnemers, ouders als leerkrachten zijn erg positief over de veranderingen die de training teweeg brengt. Het is mooi om dit terug te horen, en nu wordt dit ook door onderzoek bevestigd.

In het onderzoek is een voormeting, en een nameting direct na de training gedaan naar de effecten bij de deelnemers. De derde meting, ongeveer 6 maanden na het afronden van de training, zijn nog niet in deze eerste resultaten meegenomen.
Ik geef een aantal conclusies vanuit het onderzoek tot nu toe weer:

 • De lichaamstaal is sterk verbeterd         
 • Deelnemers zijn assertiever na de training
 • Kinderen durven na de training meer hulp te vragen en te laten zien hoe zij zich voelen
 • Ze durven na de training vaker aan te geven wanneer ze niet goed behandeld worden
 • Gevoelens van boosheid zijn sterk verminderd na de Sta Sterk training. Kinderen hebben zich leren uiten en kroppen hun boosheid niet meer op. Hierdoor is er minder sprake van woede of boosheid
 • Na de training hebben kinderen meer zelfvertrouwen en durven zichzelf meer te laten zien
 • Er is een toename in de communicatieve vaardigheden na het volgen van de Sta Sterk training
 • Kinderen hebben minder sociale zorgen na de training, zoals minder angst voor sociale situaties, een presentatie geven of op een andere manier in de belangstelling staan
 • Na de Sta Sterk training is de sociale betrokkenheid sterk toegenomen. Kinderen durven zich meer te mengen in sociale relaties, durven eerder op mensen af te stappen en vergroten daarmee hun sociale kring
 • Na de training kunnen kinderen beleefder en socialer omgaan met anderen dan voor de Sta Sterk training
 • Doordat ze hebben geleerd op een beleefde en sociale manier met andere om te gaan, kunnen ze ook gemakkelijker hun grenzen en wensen aangeven.

Mooie resultaten waar ik erg trots op ben. En het onderzoek gaat verder. De laatste meting zal volgen om te onderzoeken of de effecten van de Sta Sterk training ook na langere tijd nog blijven doorwerken. Uit ervaring en verhalen van deelnemers die bij JoniBalans de Sta Sterk training hebben gevolgd, heb ik er alle vertrouwen in dat ook dit mooie resultaten zal opleveren.