Selecteer een pagina

Het verschil tussen Sta Sterk en SoVa

Wat is nu het verschil tussen een Sociale weerbaarheidstraining en een Sociale Vaardigheidstraining? Mijn dochter heeft al een SoVa training gevolgd, maar dit heeft niet het resultaat gegeven waarop we hoopten. Waarom zou een STA STERK wel helpen? 
Dat is een vraag die ik vaker van ouders hoor. Want is er wel een verschil? En zo ja, wat is dat verschil dan? 

Ja, er is zeker een verschil tussen een Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) en een Sociale weerbaarheidstraining (STA STERK).
Ik heb het voor je uitgezocht en hieronder op een rijtje gezet.

Effectieve aanpak

De STA STERK training is gebaseerd op de STA STERK werkwijze van Dieta Uyterlinde en ontwikkeld in 1992. De training heeft een vaste opbouw, waarbij deelnemers stap voor stap de sociale weerbaarheid versterken. In de training staan de STA STERK punten centraal. Dit zijn praktische handvatten die de deelnemer leert op een sterke manier voor zichzelf opkomen in verschillende situaties. Deze handvatten zijn direct toepasbaar in het dagelijks leven, waardoor trainingen snel resultaat opleveren.

Binnen de training wordt op maat gewerkt en geoefend met situaties die de deelnemers zelf meemaken. Hierbij wordt rekening gehouden wordt met persoonlijke doelen van de deelnemers. Op deze manier zorgen we voor een goede vertaalslag van het geleerde naar de praktijk.

Verschil met een sociale vaardigheidstraining

Er is een duidelijk verschil tussen de Sta Sterk training en een Sociale Vaardigheidstraining.

In een SoVa-training leert de deelnemer sociale vaardigheden. Dit betekent goed leren omgaan met anderen: samenwerken, een praatje maken, meedoen, feedback geven en ontvangen. Een SoVa-training heeft een algemeen karakter en opbouw. Hierdoor past een SoVa training vaak minder goed bij minder weerbare kinderen.

Sta Sterk training

De Sta Sterk training is een sociale weerbaarheidstraining.  De deelnemer leert op een effectieve manier voor zichzelf opkomen. Stap voor stap worden vaardigheden aangeleerd om de sociale weerbaarheid te versterken. Kinderen met sub-assertief en minder weerbaar gedrag zijn vaak heel sociaal vaardig, houden veel rekening met anderen en kunnen goed samenwerken. Wat zij minder goed kunnen is binnen sociale situaties effectief reageren als anderen over hun grenzen gaan. Door dit soort ervaringen daalt het zelfvertrouwen. Er wordt minder met sociale situaties geoefend, zeker als er sprake is van buitensluiten. Bij kinderen met agressief gedrag geldt in principe hetzelfde. Zij reageren alleen anders op grensoverschrijdend gedrag wat vaak in een conflict eindigt.

In de opbouw van de Sta Sterk training wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden (zie ook de vijf aandachtsgebieden). Sociale vaardigheden worden bewust pas in de laatste lessen behandeld. De Sta Sterk training heeft daarom vaak meer resultaat voor kinderen en pubers die ofwel gepest worden, minder zelfvertrouwen hebben of minder assertief zijn.