+31 654927155 info@jonibalans.nl

Sta Sterk op School

Een gespecialiseerd anti-pestprogramma

Het wordt zelfstandig of naast schoolbrede programma’s ter stimulering van de sociaal emotionele ontwikkeling aangeboden.

Het kan zowel preventief als curatief worden ingezet tegen pesten op school.

Inzetbaar in PO, SBO en VO.

 

Met ingang van 1 augustus 2015 zijn alle scholen geconfronteerd met de wettelijke verplichting pesten aan te pakken. Een passend anti-pest programma is verplicht. Jonibalans geeft het veelbelovende anti-pestprogramma ‘Sta Sterk op School’ van de Stichting Omgaan met Pesten.

Het programma staat op de ‘lijst Dekker’, van theoretisch goed onderbouwde anti-pest programma’s. 

‘Sta Sterk op School‘ is een anti-pest programma van Stichting Omgaan met Pesten. Het programma bestaat uit 10 lessen van 90 minuten voor een subgroep van  maximaal 8 leerlingen uit een klas. De groep bestaat uit buitenstaanders en slachtoffers. 
In de groep wordt een vragenlijst ingevuld. Op basis daarvan worden in samenspraak met de leerkracht de leerlingen voor het programma uitgekozen.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit buitenstaanders. Zij zijn wel tegen pesten, maar weten niet hoe ze effectief kunnen ingrijpen. Vaak durven ze dat ook niet.
Het doel van het  programma ‘Sta Sterk op School’ is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren. De nadruk ligt hierbij op het vergroten van de sociale weerbaarheid en assertiviteit. Er wordt vanaf de basis geleerd om positief en krachtig voor zichzelf en een ander op te komen. Door dit te leren, kunnen zij een zeer positieve rol in de groep spelen. Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces waardoor het pesten stopt of sterk vermindert.

Bij het programma horen ook twee ouderavonden voor ouders van de deelnemende leerlingen. Tijdens de ouderavonden worden ouders geïnformeerd over hoe zij hun kind in de thuissituatie kunnen begeleiden bij het gedragsveranderingsproces.

‘Sta Sterk op School’ is geschikt voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 in het (speciaal) basis onderwijs en klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs.

Aandachtsgebieden

  • Lichaamstaal: Leerlingen ontwikkelen weerbare lichaamstaal, die zij gebruiken bij het opkomen voor zichzelf en een ander
  • Assertiviteit: Leerlingen leren de vaardigheid om assertief in plaats van agressief of subassertief met anderen om te gaan.
  • Coping: Leerlingen leren van elkaar en zien welk gedrag past bij henzelf, de situatie en in de groep.
  • Sociale informatieverwerking: Leerlingen krijgen oefeningen om sociale informatie beter te interpreteren. Hierdoor zijn zij vaker in staat een situatie juist in te schatten en problemen op te lossen.
  • Sociale vaardigheid: Meedoen en omgaan met buitensluiten, en feedback geven en ontvangen, zijn twee belangrijke sociale vaardigheden die aanbod komen.

Het programma ‘Sta Sterk op school’ is gebaseerd op de Sta Sterk training, die eind januari 2013 is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wilt u naar aanleiding van de gegeven informatie meer weten of heeft u vragen over bijvoorbeeld de kosten en de verschillende mogelijkheden? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Download hier de folder of klik op de afbeelding voor meer informatie over het programma Sta Sterk op School.

close
Vraag het gratis e-book aan en bouw aan het zelfvertrouwen van je kind
Met het aanvragen van het gratis e-book abonneer je je automatisch op onze nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.