Selecteer een pagina

Sta Sterk op School

Leren opkomen voor jezelf en anderen in de klas.

In het antipestprogramma Sta Sterk op School wordt gewerkt aan een sociaal veilig klimaat in de groep. Dit doen met kinderen die tegen pesten zijn. Hen leren we de sociale weerbaarheid te vergroten. Leerlingen die tegen pesten zijn, leren hoe zij effectief kunnen ingrijpen. Hierdoor groeit de groep verdedigers en helpers. Het negatieve groepsproces wordt doorbroken en pesten vermindert sterk of stopt.

Leerlingen presteren beter in een sociaal veilige omgeving. Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de klas bestaat uit ‘buitenstaanders’: ze willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet in staat er iets aan te veranderen. Als zij leren hoe ze dit wél kunnen, kunnen ze een zeer positieve rol in de groep spelen. 

Het doel van het anti-pestprogramma Sta Sterk op School is om een groep buitenstaanders en slachtoffers uit de klas concrete vaardigheden te leren om op te komen voor zichzelf en voor (gepeste) medeleerlingen.
Dit heeft een positieve invloed op het groepsproces in de gehele klas waardoor pesten stopt of sterk vermindert. Als er een grotere groep is in de klas die pesten afwijst én dit kenbaar maakt door een kind dat gepest wordt te verdedigen, verkrijgt de pester minder macht en heeft pesten minder zin. 

Leerlingen uit groep 5 tot en met 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs (focus op buitenstaanders en slachtoffers). Het programma kan indien nodig ook in lagere groepen worden ingezet.

De groepsleerkracht(en)/ mentor(en) worden nauw betrokken bij het programma. Dit kan door een aantal lessen mee te draaien met de trainer en leerlingen. Daarnaast werken leerlingen uit een Sta Sterk op School map in een werkboek. De trainer ondersteunt de groepsleerkracht(en)/ mentor(en) bij het begeleiden van de leerlingen die deelnemen aan het programma en het begeleiden van de volledige groep door middel van praktische handvatten. Door deze intensieve samenwerking tussen de trainer en de betrokken onderwijs professional(s) is er een deskundige uitvoering met maximaal resultaat. 

Er is aandacht voor het betrekken van de ouders/ verzorgers van de leerlingen die het programma volgen. Dit gebeurd door middel van informatiebijeenkomsten en schriftelijke informatie.  

Ook kan gekozen worden voor een themabijeenkomst voor alle ouders/ verzorgers van leerlingen op school en scholing voor het volledige team. Het draagvlak voor het antipestprogramma, voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten neemt hierdoor toe. 

Lichaamstaal 

weerbare lichaamstaal eigen maken

 • lichaamshouding en sterk staan  
 • Oogcontact
 • Duidelijk stemgebruik 

Assertiviteit 

opkomen voor jezelf en assertieve reacties oefenen

 • grenzen aangeven en oefenen om voor jezelf op te komen
 • vaardigheden o.a. je eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt
 • opkomen voor een ander

gevoelens en gedachten

jezelf rustig maken en positief denken 

 • ademhaling en ontspanning
 • helpende gedachten 
 • zelf problemen leren oplossen

Sociale vaardigheid 

omgaan met anderen 

 • complimenten geven en ontvangen
 • vaardigheden o.a. hulp vragen, meedoen en samen spelen, bijdragen een fijne groep
 • onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
 • Programma van 10 lessen van 1,5 uur
 • De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats onder schooltijd en op school. 
 • Voor een subgroep van 8 à 11 leerlingen uit een klas, bestaande uit buitenstaanders en slachtoffers en eventueel een helper/verdediger als rolmodel.
 • Analyse van de groep d.m.v. afname van de vragenlijst ‘omgaan met pesten’ door de trainer om rollen bij pesten en pestgedrag in kaart te brengen. 
 • De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en –materiaal om tijdens of na de looptijd van de training te gebruiken in de hele groep.
 • Leerlingen ontvangen een Sta Sterk op School map met werkboek en opdrachten om op school of thuis aan te werken.
 • Twee ouderbijeenkomsten, voor de ouders van kinderen die Sta Sterk op School volgen.

Het programma kan uitgebreid worden met: 

 • Themabijeenkomst voor alle ouders / verzorgers van school 
 • Scholing voor het team 

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar brenda@jonibalans.nl

Het is ook mogelijk telefonisch of via app contact op te nemen. Bel of app naar: 06-54927155

 

Kosten:

Het leveren van maatwerk staat centraal. Neem contact op voor het plannen van een voorgesprek. Hierna wordt een offerte op maat opgestelt om inzicht te geven in het programma en de investering.