Sta Sterk training

Sterk en weerbaar opkomen voor jezelf.

Ken je dat? Je kind komt boos of verdrietig thuis. Hij of zij wil niet meer naar school of heeft last van onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn. Of je kind slaapt slechter en zijn schoolprestaties blijven achter. Merk je dat je kind geen vriendjes heeft, of het moeilijk vindt om vrienden te maken? Wordt hij of zij niet (meer) uitgenodigd door klasgenoten op dat ene feestje? Wordt je zoon of dochter gepest of maak je je zorgen dat je kind niet voldoende weerbaar is en een gemakkelijk doelwit is voor pesters?
Dan is de STA STERK training een training die jouw zoon of dochter helpt!

Voor wie is de Sta Sterk training?

De STA STERK training is voor kinderen die:

 • niet voldoende weerbaar zijn en weinig zelfvertrouwen hebben.
 • het lastig vinden om op een assertieve manier voor zichzelf op te komen
 • niet goed weten hoe ze zelf lastige situaties op kunnen lossen.
  De STA STERK training geeft handvatten die direct in de praktijk toe te passen zijn.

De training is gericht op sociale weerbaarheid, sociale emotionele ontwikkeling en het voorkomen en/of omgaan met pesten.

Aan het eind van de training kan de deelnemer op een assertieve manier voor zichzelf opkomen in verschillende situaties, zonder over de grenzen van de ander te gaan.

Wat leren kinderen in de Sta sterk training?

In de STA STERK training leer je STERK te reageren op gedrag waar je last van hebt. Zoals: vervelende opmerkingen, duwen, spullen afpakken, buitensluiten, uitschelden, roddelen, etc. Door STERK te reageren waarschuw je de ander dat deze moet stoppen. Je geeft hiermee een grens aan wat je nog wel en niet meer leuk vindt. Een duidelijke grens stellen zorgt ervoor dat de ander rekening met je gaat houden.

De STA STERK training is geschikt voor kinderen van 4 tot 18 jaar die minder weerbaar zijn, weinig zelfvertrouwen hebben of last hebben van pesten. Met name kinderen en jongeren die zich vaak onzeker voelen, snel boos of driftig zijn, zich clownesk gedragen, moeite hebben met vriendjes maken, verlegen zijn of gewoon niet lekker in hun vel zitten, zullen veel baat hebben bij deze training.

Inhoud van de training 

In de  STA STERK training wordt stapsgewijs gewerkt aan 5 aandachtsgebieden:

 1. STERKE lichaamstaal: houding, stemgebruik, ruimte innemen
 2. Assertiviteit: STERK opkomen voor jezelf + rekening houden met de ander
 3. Coping: manier om met problematische situaties om te gaan
 4. Sociale informatieverwerking: goed inschatten van sociale situaties
 5. Sociale vaardigheden: meedoen, vrienden maken, samenwerken

In de STA STERK training staan 3 thema’s centraal:

 1. Opkomen voor jezelf
 2. Zelfvertrouwen vergroten
 3. Lastige situaties oplossen

Binnen de bijeenkomsten worden diverse werkvormen ingezet, zoals:

 • verhalen en metaforen
 • spel
 • ontspanning- en visualisatieoefeningen
 • discussie
 • drama en rollenspel
 • werken met videocamera
 • creatieve en fantasierijke opdrachten
 • werken met helpende gedachten

Praktische zaken

De training bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur in kleine groepen (4 tot 6 kinderen) waardoor er maximale aandacht is voor ieder kind. Een groepstraining is inclusief een intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten met informatie over de training en adviezen hoe ouders het kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, verslaglegging en de mogelijkheid tot telefonisch en/of mailcontact. Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van het lesmateriaal. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijk werkboek.

Soms is het belangrijk zo snel mogelijk met een training te starten. De Sta Sterk training kan dan individueel gegeven worden. Vraag daarvoor naar de mogelijkheden en praktische zaken.

De STA STERK Training is sinds eind januari 2013 opgenomen is in de databank Effectieve Jeugd interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Kijk voor meer informatie op www.nji.nl

Download hier de folder van de STA STERK training.
Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact op.

Direct aanmelden? Klik hier.

Share