Selecteer een pagina

Stevige Stap training

Met meer zelfvertrouwen naar de brugklas

De stap naar het voorgezet onderwijs is groot. Weten hoe je met situaties op de middelbare school kunt omgaan zorgt voor meer zelfvertrouwen in deze nieuwe wereld. 

De Stevige Stap training is bedoeld voor kinderen van groep 8 die opzien tegen de brugklas. Ze zijn  vaak minder sociaal vaardig of minder weerbaar of hebben weinig zelfvertrouwen en kunnen bang zijn voor pesten. Na de training voelen zij zich zekerder in deze nieuwe situatie en hebben ze hun weg gevonden op het voortgezet onderwijs. Ze maken letterlijk een ‘Stevige Stap’.

 

Beter voorbereid op weg naar de brugklas: 

De deelnemers aan de training Stevige Stap werken aan weerbaarheid en leren voor zichzelf opkomen. Dit doen we door direct toepasbare praktische oefeningen. Ze gaan op meer ontspannen wijze om met de verandering en starten met meer zelfvertrouwen in de brugklas.

De deelnemer kan gemakkelijker contact maken en onderhouden met anderen. Hij of zij heeft geleerd om zich op een positieve manier te presenteren en de eigen weg te vinden op de middelbare school.

De Stevige Stap training is bedoeld voor kinderen van groep 8 (11-13 jaar). Kinderen die de overstap naar het voortgezet onderwijs gaan maken en hier tegenop zien, onvoldoende sociaal vaardig of weerbaar zijn of weinig zelfvertrouwen hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook kinderen met negatieve ervaringen in de omgang met anderen en of pesten, hebben baat bij de Stevige Stap training. 

Voor ouders/verzorgers worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Door middel van gesprekken, spellen en oefeningen leren (aankomend) brugklassers meer over sociaal omgaan met elkaar en hoe je dat op een goede manier kunt doen. Naast ‘weten’ en ‘kunnen’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigen behoefte (’willen’) en welke manier het beste bij het kind past (‘zijn’). Zo vinden de kinderen hun eigen oplossingen die echt bij henzelf horen! 

Ze leren de gevolgen van eigen gedachten en gedrag te zien en ontdekken hoe zij dit kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. In de training werken zij aan hun eigen persoonlijke leerdoelen die voorafgaand tijdens de intake zullen worden geformuleerd.

De brugklastraining Stevige Stap is een unieke training. In de vijf lessen voor de zomervakantie worden leerlingen voorbereid op de start op het VO. Na de zomervakantie loopt de training vijf lessen door. Tijdens deze periode komen zij diverse uitdagingen tegen. Op de training kunnen zij deze delen en oplossingen ontdekken voor lastige situaties, samen met andere net gestarte brugklassers. Daarnaast is er ook aandacht voor het plannen en organiseren van huiswerk.
Deze combinatie bij aan een positieve start op het voortgezet onderwijs. 

 In de Stevige Stap training wordt onder andere gewerkt aan:

 • uitstraling, lichaamshouding, stem- en woordgebruik 
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • omgaan met gevoelens en gedachten
 • positief denken 
 • jezelf presenteren en contact leggen
 • het hebben en uiten van een eigen mening
 • feedback krijgen/geven en conflicthantering
 • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
 • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen 
 • plannen en organiseren van het huiswerk
 • mediawijsheid en omgaan met elkaar via sociale media

Binnen de bijeenkomsten worden diverse werkvormen ingezet, zoals:

 • verhalen en metaforen
 • spel
 • ontspannings- en visualisatieoefeningen
 • discussie & gesprek
 • drama en rollenspel
 • creatieve en fantasierijke opdrachten

 

Praktische informatie

 • 4-6 deelnemers per groep 
 • Individueel intakegesprek
 • 10 lessen (5 vóór en 5 ná de zomervakantie) van 90 minuten
 • Twee informatiebijeenkomsten voor ouders/andere betrokkenen
 • Stevige Stap map met werkboek en lees-, doe- en maak experimenten helpen nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk

Door in de informatiebijeenkomsten ouders / verzorgers en andere betrokkenen (zoals de leerkracht of nieuwe mentor van school of volwassenen uit het eigen netwerk van de deelnemer) te informeren over de training kunnen zij deelnemers beter ondersteunen in het leerproces. Dat vergroot de kans op positief resultaat van de training. 

 

Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar brenda@jonibalans.nl

Het is ook mogelijk telefonisch of via app contact op te nemen. Bel of app naar: 06-54927155

 

Kosten:

Groepstraining:

Per persoon € 360,- voor 10 bijeenkomsten. Inclusief:

 • Intakegesprek
 • 2 informatiebijeenkomsten voor ouders en/of andere betrokkenen
 • Stevige Stap werkmap en werkboek
 • Evaluatie

Individuele training:

€ 60,- per bijeenkomst.
Inclusief:

 • Intakegesprek
 • Stevige Stap map en werkboek
 • Telefonisch contact
 • Evaluatie

Herken je bij jouw kind deze uitspraken of zorgen? 

Dan kan de training ‘Stevige Stap’ jouw kind helpen aan een meer ontspannen overstap.

 • Ik voel me onzeker en zie op tegen het beginnen in de brugklas.
 • Ik heb eigenlijk altijd al moeite gehad met nieuwe en onbekende situaties.
 • Ik weet nog niet goed wat er allemaal gaat veranderen en maak mij daar druk over.
 • Ik voel me angstig en gestrest als ik aan de brugklas denk.
 • Ik ben op de basisschool gepest en ben bang dat, dat straks ook weer zal gebeuren.
 • Ik weet niet of ik mij thuis ga voelen in een groot schoolgebouw met veel nieuwe leraren.
 • Ik twijfel of ik wel nieuwe vrienden zal maken in de brugklas.
 • Ik zie op tegen al het huiswerk dat ik moet gaan maken in de brugklas.
 • Ik wil graag voor mijzelf kunnen opkomen in de brugklas en tijdens het omgaan met oudere leerlingen binnen de nieuwe school.

We durven haar nu los te laten

Onze dochter heeft nu geleerd voor haar zelf op te komen. Ze staat letterlijk sterker in haar schoenen en durft ook beter haar mening te geven nu. 

(Mirjam, moeder van Isabel)

Contact leggen en vriendinnen maken gaat een stuk gemakkelijker nu...

Anne kan nu dankzij de training gemakkerlijker vriendschappen sluiten met anderen en deze vriendschappen ook vast houden. 
Voordat ze naar het voortgezet onderwijs ging, vond Anne het moeilijk om contact te leggen met anderen. Ze wist zich geen houding te geven. Ook  vond ze het moeilijk om ruzies op een goede manier op te lossen. Dankzij de Stevige Stap training is ze hierin enorm gegroeid en kan ze zelf lastige situaties oplossen en contact leggen vind ze niet meer zo eng.