+31 654927155 info@jonibalans.nl

Doelgroep

Jonibalans geeft themabijeenkomsten en workshops op het gebied van sociale weerbaarheid zoals bijvoorbeeld: Omgaan met (cyber)Pesten. De workshops zijn bedoeld voor diverse groepen die te maken (kunnen) krijgen met mogelijk pestgedrag tussen kinderen / jongeren / volwassenen zoals bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, buurthuizen, ouderraden, maatschappelijk werk, sportverenigingen, speeltuinverenigingen, bedrijven en instellingen.

Naast workshops voor volwassenen verzorgt Jonibalans ook workshops voor kinderen in het (speciaal) basis onderwijs en voortgezet onderwijs.

Doel 

Een themabijeenkomst / workshop heeft als doel de kennis rondom bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfvertrouwen en/of (cyber)pesten te vergroten, praktische tips vergaren om eventuele pestproblematiek te signaleren en op een goede manier hierop reageren. Een belangrijk onderdeel in de workshop is preventie: hoe voorkomen we pestgedrag?

Middels deze themabijeenkomst / workshop wordt het zelfinzicht vergroot. Hoe handel ik zelf eigenlijk? Welke rollen vervul ik soms? Welk voorbeeld geef ik aan anderen?

Opzet themabijeenkomst / workshop

Met behulp van een presentatie (power-point) gaan we tijdens de themabijeenkomst / workshop in op het onderwerp sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen en/of (cyber)pesten en de daaraan verwante onderwerpen.  De themabijeenkomst is in meer of mindere mate interactief van opzet. Het programma kan (naar wens) op maat worden samengesteld.

Duur: 1,5 tot maximaal 3 uur.

In een themabijeenkomst / workshop kan onder meer aan de orde komen:

 • Wat is plagen, wat is pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
 • Wat zijn de verschillende rollen in een pestsituatie?
 • Wat heeft elke rol nodig om beter met elkaar om te gaan?
 • Waarom wordt er gepest?
 • Wat kan ik doen om pesten te voorkomen?
 • Hoe kan ik pesten signaleren?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat is weerbaar gedrag en hoe ziet dit eruit?
 • Wat is zelfvertrouwen?
 • Hoe kan ik het zelfvertrouwen stimuleren?
 • etc.

Tijdens de themabijeenkomst / workshop wordt met verschillende werkvormen gewerkt zoals bijvoorbeeld:

 • Discussie
 • Quiz
 • Werken in groepjes
 • Casussen
 • Creatieve opdrachten
 • Rollenspel

Neem bij interesse of meer informatie gerust contact op.

close
Vraag het gratis e-book aan en bouw aan het zelfvertrouwen van je kind
Met het aanvragen van het gratis e-book abonneer je je automatisch op onze nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.